fredag 5 december 2014

Julkalender lucka 5 - Griseknoen

Lucka nummer 5 i Sytokarnas julkalender hittar vi en tut på en härligt gosig gris av
Fransisca Sastre. Perfekt i julklapp eller varför inte en hel hög att mysa med i soffan?
Ilovu bjuder på fri frakt fram till midnatt, ingen kod krävs.
Glada Grodan
ger oss fri frakt om kod ”FEMTE" uppges.

Cardbox number five gives a tutorial for a too cute pig by Fransisca Sastre. Perfect to make as a christmas gift or why not let them invade your sofa?

 Starten:
Jag har skapat en mall på en board med 2x2cm stora rutor för att alla skall kunna skapa sig grisen utan att ha tillgång till skrivare. Allt du behöver är ett rutigt papper, storleken på rutorna avgör hur stor din gris blir.

First:
I have made a pattern ontop of a 2x2 cm squared board so that everyone wil be able to make the pig without using a printer. All you need is sqared paper, the size is determined by the size of your squares.

Kroppen
Body

Ryggen
Back

Magen & Ben
Belly and legs

Nos & Öron
Nose and ears

Placering på tyget
Jag har använt dubbelt tyg med 240 cm bredd innan vikning & ca 63cm lång bit. Jag valde att göra två grisar på en och samma gång.

Placing the pattern
I have used folded fabric with 240 cm width before folding, and a height of about 63 cm.
I chose to make two pigs.

Öronfix
Sy sicksack runt alla delar. Sy sedan raksöm 1cm från kanten. Klipp små jack och klipp bort överflödigt tyg i hörnet på toppen av örat. Det är för att det skall bli snyggt när du sedan vränger örat åt rätt håll. Var försiktig bara så att du inte klipper av rak sömmen.

Fixing the ears
Zig zag around all parts, then sew a seam 1 cm from the edge. Make small insitions around the curved edges and trim seam allowanse at the top of the ear. This is to keep the seam allowance from getting bulky when turned. Be careful not to cut the seam though.

Fäst öronen
Fäst öronen på kroppen med önskat avstånd ifrån nosen. Vik in kanterna på örat på båda sidorna för att sedan skapa volym på örat. Vänd vecken in mot kroppen.

Attatch the ears
Arrarch the ears to the body where you want them, fold the edges over to give the ears some volume. Have the folds facing inwards toward the body.

Rygg mot kropp
Nåla kroppen mot ryggen med örat mellan. Nåla på samma sätt mot den andra kroppshalvan mot samma ryggbit. Sy raksöm, 1cm från kanten. Sy gärna extra fram och tillbaka över örat då det är dragvänligt.

Back to body
Pin te bodypiece to the backpiece with the ear between. Pin both sides the same way. Sew 1 cm from the edge, reinforce the seam over the ears as they are very pullable.

Nåla ben och mage
Nåla benen på varsin sida av kroppen. Nåla även mitt under. Spara en öppning mitt under på ca 10cm. Öppningen är tillför att vända grisen till rätt håll. Spara ca. 1cm ett litet hål mitt i baken för knorren. Sy alla sömmar 1cm från kanten.

Pin legs and belly
Pin the legs to both sides of the body, also pin down the middle of the belly. Save an opening at about 10 cm. The opening is for turning the pig right side out later and filling. Do save a hole in the butt for the tail too, about 1 cm.

Knorren
Ta en tygbit rita en spiral. Obs gör den inte för smal då det blir är svårt att vända. 
Sy raksöm runt.

The tail
Draw a spiral on a piece of fabric, dont make it to narrow as it will be difficult to turn.
Sew around.

Vända knorren
Vända knorren är tålamodsprövande. Pilla och dra och svär är det som gäller. Fyll den sedan med lite vadd.

Turn the tail
This is the trickiest part, where you need to be stubborn. Push, pull and use all curses you know. When turned, fill it up quite firmly.

Sy fast knorren
Sew the tail

Nåla nosen
Sy runt med 1cm från kanten.

Pin the nose, use same seam allowance as earlier.

Klipp
Klipp små jack i alla böjda linjer, detta för att det inte skall bli några ovälkomna veck på Grisen när du vänt den. Vräng nu grisen åt rätt håll och fyll den med önskad mängd vadd.
Sy ihop magen med smygstygn för hand, då gömmer man själva tråden under tyget
på ena kanten.

Cut
Make small cuts in the seam allowance doo keep it from forming folds when turned. Turn the pig and fill. Sew the bellyhole up by hand using ladderstitching so the hem is invicible.

Ge grisen små svarta ögon med två klickar textilfärg, knappar eller brodera med ett lite glansigt garn. Grisen är nu redo att flytta hem.
Lycka till & GOD JUL

Give the pig smal black eyes usin fabric paint, buttons, embroidery or whatnot.
The pig is now ready to move home.
Good luck and merry christmas!

Mönstret är upphovsrättsskyddat av Fransisca Sastre 2005
Får ej användas för kommersiellt bruk

PAttern copyright protected by Fransisca Sastre 2005
May not be used commercially.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar