fredag 19 december 2014

Julkalender lucka 19 - Tygbindor

Under lucka 19 finner vi ytterligare en tut av admin Linda Kling med bloggen Knastroll, denna gång på praktiska tygbindor. Perfekt julklapp till alla kvinnor i reproduktiv ålder.
 Idellah bjussar på 20% rabatt på allt, även redan prissänkta tyger, hela dagen, ingen kod krävs.

Under cardbox number 19 we find another tutorial made by admin Linda Kling with the blogg Knastroll, this time she will show us how to make textile menstrual pads. A perfect gift for any women in the reproductive age.


Jag brukade ha svamp nästan alltid vid mensen innan jag började med tygbindor, nu har jag det nästan aldrig. Dessutom är det bättre för miljön, både den yttre och i underlivet. Det är inget krångel som endel tror, jag har en liten PUL-påse i väskan där jag lägger använd binda ihopvikt, och sen slänger jag den i tvätten när jag kommer hem.
Inget krångel - ingen lukt.


I use to get candida infections almost allways when I had my period besore I started using textile pads. now I rearly get them at all anymore. On top of that the textile pads are better for the enviroment, both globally and down below.
There is no messines about it, I have a small bag made out of PUL that i keep in my bag, there i put used pads till i get home and can throw it in the laundry.

No mess - no smell.

 Detta behöver du för att rita mönstret:
En binda i en modell som passar din kropp och dina trosor (du man också utgå från grenen på ett par trosor).
En penna
Ett tillräckligt stort papper för att kunna rita av din valda binda.

To draw the pattern you will need:
A pad that suits your body and your panties (you can also use the gusset from a pair of panties as guide)
A pen

A paper big enough to draw ypur chosen pad on.

 Börja med att rita av bindan, utan att fälla ut vingarna. Markera på skissen var vingarna skall starta och var de ska sluta. (märk väl att jag inte tagit bort skyddsplasten för tejpen på bindan, bara vänt in den. Annars blir det besvärligt)

Start by copying the pad, without letting the wings out. Mark on your sketch where the wings are to be attatched to the pad. (notice that I have not removed the protective wrapping on the pad, just fplded it in. If the adhesive gets loose you will end up with a total mess.)

 Rita dit en vinge på bindan, vingen ska vara nästan lika bred som bindan är i grendelen, då den ska nå över mitten för att kunna knäppas. Runda efter tycke och smak.
Vik sedan skissen på mitten.

Draw your wing, it should be almost as wide as the gussetpart of the pad, as it has to reach over the middle to be able to use the button. Make rounded as you wish.
Fold over lenghtwise.

 Klipp ut din bindskiss.

Cut your sketch out.

Vingen ska som sagt gå över mitten på bindan, se bild. 

The wing should, as told earlier, reach over the middle, as seen here.

Vik in vingarna på din skiss och lägg den mot ett papper som är vikt på mitten (MVK). Mitten på bindan ska ligga vid vikningen. Rita av utan att fälla ut vingarna.
Rita sedan en linje ungefär 1 cm innanför skissade linjen.
Klipp ut.
Detta blir mallen för absorbtionsskiktet.


Fold the wings in and copy onto a new piece of paper. Draw a line about a cm in from the drawn line.
Cut following the inner line.
This makes the pattern for the absorbtion part of the pad.


Nu har du mall för både torr-, spärr- och absorbtionsskikt!

Now you have pattern for both dry-, lamination- and absorbtion parts!

 Mönstret är klart, så nu är det dags för tillklippning.
Jag börjar med torrskiktet, som i detta fall består av en knallgul fuskmocka från Strömming.


The pattern is done, so now it is time to cut the pieces out in fabric.
I start withthe dry layer, as in this case is a bright yellow suedette from Strömming.
 Jag ritar av mitt mönster på tyget, då tyget är lite halkigt på avigan och mönstret gärna glider annars.
Jag ritar inte med någon sömsmån, då bindorna jag utgår ifrån är på gränsen till för breda i original.

I draw the patternpiece onto the fabric, as it is quite slippy on the back and the pattern likes to move around otherwise.
I do not use any seamallowance here, as the pads that are my template is just slightly too wide for me. 


 Utklippt och klart, gör samma procedur med spärrskiktet (PUL eller liknande)

Cut and ready, now do the same to your laminated fabric.
 Sedan är det dags att klippa till absorbtionsskiktet, och här har jag valt två lager bambufleece, som inte bara absorberar fantastiskt bra utan dessutom är antibakteriellt och motverkar dålig lukt. Win - win!

Then it is time to cut the absorbtion part, here I have chosen two layers of bamboo fleece, that not only is a great absorbant, it is also antibacterial so it keeps the smellyness away. Win - win!
 Klippt och klart!

This is what it should look like when cut.
 Placera ut dina absorbtionsskikt på torrskiktets aviga, som du ser finns bra med plats för sömmar i den kommande monteringen

Place your absorbtionlayer ontop of the drylayer (the suedette), as you can see there is plenty of space for sewing.
 Här är alla delarna du behöver till din tygbinda.
These are the parts you will have now, to make your pad from.

 Börja med att nåla ditt absorbtionsskikt till torrkiktets aviga. Här behövs många nålar och att man syr med lågt pressarfotstryck för att inte skikten ska dra sig.

Pin the absorbtionlayer to the back of the suedette, pin carefully and use a low presserfoot pressure so the fabrics dont move around and get stretched out.

Jag syr stickningarna med stygnlängd 4, och med ungefär en pressarfotsbredd emellan. Dessa stickningar syr man dels för att bindan ska bli mer stabil, och sen också för att den inte ska knöla sig.

Sew the two layers together using long stitches and about a presserfot apart.
These stitchings are made to make the pad more stable and for it to lay flat.

 Sedan är det dags att sy ihop torr och spärrskikt med varandra. Lägg dem räta mot räta och sy en raksöm i sömsmånen du har mellan absorbtionsskiktet och torrskiktet. Använd en tunn och vass nål som tar sig igenom PULet bra, annars blir det lätt hoppstygn.
Lämna ett vändhål på c.a 4 centimeter. Jag brukar sätta vändhålet på sidan på en av vingarna.
Kräng bindan rätt.

Now it is time to add the last part. Sew right sides together and leave a 4 cm hole for turning. Use a sharp, thin needle. I usually put the turnhole on a wing.
Turn.

Stoppa in vändhålet så kanten blir jämn och fin och sy sedan en stickning runt hela bindan, ungefär en halv centimeter in från kanten. Detta stänger vändhålet samt stabiliserar ytterligare.

Fold the edges of your turnhole in and sew a stitching all around the pad, about half a cm from the edge. This closes the turn hole and stabilizes further.

 Nu är det dags att sätta knappar. På bilden har jag monterat ena halvan av knappen så ni ska se placeringen. Vik in vingarna över bindan och sätt knappen mitt i överlappet dem emellan.
Hur man monterar knappen beror på viken sorts knapp ni har.
Jag använder KAM knappar.

Time to place the button. On the picture i have added one half of the button so you can see the placing. Fold the wings over and put the button in the overlay, so they can be buttoned without pulling on the rest of the pad.
How to mount the button depends on what kind of buttons you use.
I use KAM snaps.

 När knappandet är klart så är bindan klar!
Nu har du sytt dig en alldeles egen tygbinda, bra gjort!
Lycka till och god jul!

When the buttoning is done, so are you!
You have now sewn a very own textile pad!
Well done!
Good luck and merry christmas!


BONUS!
Så här viker man ihop bindorna sen så man får fina små paket.
This is how to fold them neatly into small envelopes.
 Vik in botten där vingarna börjar.
Fold the bottom of the wing in.
 Gör lika med toppen på bindan.
Do the same to the top.
 Vik sedan in ena vingen över de redan invikta delarna.
Fold one wing in ontop.
Vik över den andra vingen och knäpp - klart!
Then the other wing and fasten the button - done!

1 kommentar: